Valors professionals:

Tota la dedicació necessària per a assolir amb èxit els objectius marcats, amb l’actitud i el convenciment de què el propi trajecte aporta sempre nous aprenentatges

Confiança en la creativitat i la intuició experta com a capacitats que s’alimenten d’una potent experiència professional, una mirada reflexiva i un llapis audaç

Una vocació sincera i honesta per a millorar les nostres ciutats i territoris des del principi fonamental de l’interès públic i la bona gestió del nostre complex marc jurídic.

SERVEIS

Pilars urbanístics:

Amb una aproximació holística (creuant tant els condicionants com els valors subjacents) i multiescalar (territorial, urbana i arquitectònica) és possible capgirar les dificultats urbanístiques en noves oportunitats per a la ciutat. Una nova visió municipal per a planificar i desplegar un ventall factible d’actuacions graduals i trascendents

Amb especial cura en el disseny de la forma urbana és possible que les bones idees cristalitzin en urbanitat. Una nova arquitectura urbana que, seguint les lliçons de Manuel de Solà-Morales, és capaç de dialogar amb el seu entorn respecte-, de promoure noves interaccions urbanes permeabilitat– i de materialitzar-se en qualitats sensorials còmodes i atractives envers les persones sensual-. 

Amb conceptes urbans sencills i metafòrics (fets de mots i esquemes) és possible aconseguir transmetre, amb claredat i retentiva, processos urbanístics que són inherentment complexes. Un nou relat polític ascendent i comprensible per a la ciutadania, nodrit amb dibuixos expressius, assertius i engrescadors.

Formes de col·laboració:

Assessorament urbanístic municipal.

 

Participació en sessions político-tècniques tàctiques i sistemàtiques,  aportant solucions ràpides i potents a les necessitats municipals plantejades. 

 

Orientació de les noves línies de treball acordades amb píndoles propositives a desenvolupar posteriorment pels serveis municipals o tercers.

Impuls de projectes complexes de ciutat. 

 

Desbloqueig d’àmbits aturats per múltiples raons (manca de consens polític; d’acord entre els agents públics i privats; dictàmens judicials; pressió mediàtica o ciutadana; altres factors particulars).

Redacció d’estudis i propostes de planejament.

 

Realització d’estudis urbanístics previs a la redacció de nou planejament (plans d’ordenació urbanística muncipal, modificacions de plans generals o derivats). 

 

Realització d’estudis temàtics vinculats al coneixement territorial i al desenvolupament d’estratègies urbanístiques específiques. 

 

Redacció de planejament urbanítsic general o derivat.