Arquitecte el 2006 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC. Al llarg de la seva carrera ha treballat des de diferents sectors de l’urbanisme com l’administració, el sector privat i la docència. La intensitat i oportunitat per a dur a terme aquestes experiències han provocat sovint formats superposats en el temps, un transvasament creuat dels seus aprenentatges i el reforçament transversal del seu contingut. La priorització d’aquesta pràctica professional, per sobre de cursos i titulacions curriculars, ha comportat un intens i plural camí amb nombrosos reconeixements i premis vinculats sempre amb propostes concretes sobre el territori i la ciutat. Aquesta inquietud front a la complexitat urbanística (disseny urbà, estratègia, regulació, història, innovació, territori, gestió, paisatge, arquitectura) es catalitza al voltant d’un repte comú: crear noves oportunitats urbanístiques, fent aflorar el valors i potencialitats del lloc, tot articulant l’interès públic i privat. A continuació es sintetitza, de tota aquesta experiència, la més transcendent. En el currículum detallat posterior es completa amb uns llistats més exhaustius.

Àrea Metropolitana de Barcelona
2012 - 2020

Cap d’un dels tres equips de treball del Servei de Planejament urbanístic.

A banda d’ampliar el ventall d’eines urbanístiques i conèixer des de dins les lògiques de l’administració, un dels objectius personals d’aquesta experiència era generar un revulsiu en quant al tipus de treballs que es realitzaven amb anterioritat. Aprofitant l’escala territorial i la distància respecte les agendes municipals, genera un seguit de treballs metodològicament innovadors i conceptualment potents que permeten millorar el posicionament l’AMB a nivell urbanístic, tot resolent situacions d’alta complexitat i interès municipal. En aquesta línia, consolida dues noves línies de treballs:

1) Propostes d’estructura per a fonamentar modificacions de planejament de zones verdes amb risc d’expropiació a instància dels particulars. La metodologia emprada i els resultats són tant útils que aquest tipus d’aproximació es replica també en municipis que no tenen aquesta problemàtica. Quan la continuació d’aquestes propostes s’ha hagut d’externalitzar, la responsabilització del seu seguiment i lideratge des de l’AMB, ha estat clau per a assegurar-ne l’impuls i sosteniment.

2) Propostes de transformació i integració d’infraestructures viàries metropolitanes per a invertir la seva condició negativa en relació a l’entorn i convertir-les, en noves estructures urbanes. L’aproximació a aquesta complexa i polèmica temàtica nodreix al Pla Director i fonamenta un concurs d’idees internacional per a l’actuació en els nusos estratègics metropolitans.

Complementàriament a aquestes línies de treball, ha desenvolupat també plans urbanístics de suport municipal d’acord a diferents necessitats i problemàtiques, on sempre s’ha introduït una lectura territorial ample i ambiciosa, per donar-hi resposta.

A banda de l’elaboració de plans i projectes, amb actitud proactiva, sempre ha mirat d’incidir en la millora de l’organització i creixement del Servei de Planejament, en col·laboració i coordinació amb la seva cap. 

AMB logo

Estudi Manuel de Solà-Morales
2006 - 2012

Membre i responsable de projectes de l’estudi d’urbanisme del catedràtic i prestigiós urbanista Manuel de Solà-Morales (1939-2012).

Durant sis anys de treball, aprofundeix l’aprenentatge de la pràctica urbanística i arquitectònica. Un dels aspectes que desenvolupa, i que el marcarà en el futur, és la capacitat d’integrar i comunicar idees o situacions urbanes complexes, amb una expressió gràfica potent i carregada de  matisos. El més destacat d’aquesta experiència però, és l’indestriable interès per a millorar la ciutat en relació amb les dures dinàmiques del sector privat (econòmiques, de treball, calendaris, clients, etc.).

Com a membre del reduït grup d’arquitectes de l’estudi, participa com a responsable de diferents tipus de projectes: Projectes urbans / Figures de planejament / Projectes sobre infraestructures de la mobilitat / Projectes d’urbanització d’àmbits estratègics / Concursos d’urbanisme tant nacionals com internacionals. Així mateix col·labora en alguns treballs d’investigació i divulgació amb publicacions, exposicions i vincles amb la universitat.

Manuel de Solà-Morales LOGO

Freelance
2006 - 2012

Motivat per a explorar noves mirades i maneres de fer, afronta diferents aventures amb diferents companys de viatge.

Formula, amb en Joan Caba, el laboratori d’investigació Dreceres: espai de recerca, anàlisi i intervenció sobre espais semi-abandonats amb un fort  potencial estratègic i ciutadà. Estudi pilot: Estudi tram final del Passeig Marítim de Mataró (2012).

Com a freelance i de forma esporàdica, impulsat per l’interès dels projectes que es presenten treballa en diferents formats:

· Redacció de diferents documents planejament urbanístic instrumentals per a l’Ajuntament de Barcelona.

· Concursos d’urbanisme. Més informació al currículum detallat.

· Cooperació internacional amb San Miguelito (Nicaragua). Realitza el Projecte per al nou malecón (2012) i el nou Pla General d’Ordenació (2014), amb col·laboració dels arquitectes Joan Caba i Isabel Tomé i la coordinació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Diputació de Barcelona.

Recentment, des del 2020, enceta una nova col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers per a impulsar importants projectes urbanístics de la ciutat. Reptes tan dispars però atractius com: la regeneració i recuperació de la Muralla medieval, el model urbà de la serra de Llevant per a la integració territorial de l’ampliació de l’hospital comarcal; la reformulació de l’ordenació d’una part del front fluvial d’un sector de PMU; o l’establiment d’estratègies d’integració territorial i paisatgística d’un nou gran polígon industrial situat a la serra de Ponent.

jordi peralta
logo JP complex