Impuls urbanístic municipal

Aflorant els valors subjacents del lloc

Articulant l’interès públic i privat

Creant nous marcs d’oportunitat

Dibuixant nous relats per a la ciutat

Jordi Peralta, arquitecte urbanista

BARCELONA

Tipus de projectes

Models d’estructura municipal

Per a orientar l’acció política urbanística, resolent temes encallats i promovent noves actuacions.

Estudis urbanístics que proposen, a partir de la lectura del territori, una estructura dels espais lliures urbans i espais d’oportunitat municipal que permet orientar l’acció política municipal a traves de múltiples iniciatives: desplegament de modificacions de planejament urbanístic per resoldre l’adquisició de parcel·les afectades de sistemes; projectes d’urbanització prioritaris; sol·licituds de subvencions ben argumentades; processos de participació ciutadana…

Transformació d’infraestructures

Per a replantejar el seu caràcter, possibilitant la seva integració i intensificació nodal.

Estudis per a la integració urbana i territorial d’infraestructures segregades (autopistes, carreteres, línies de tren…), que permeten replantejar el caràcter d’aquestes vies, tot obrint noves possibilitats urbanes (nodes intercanviadors, nous fronts, noves connexions, parcs paisatgístics…) i obrir una interlocució proactiva amb l’administració sectorial amb propostes qualitatives, possibilistes i graduals.

Nous teixits urbans

Per a relligar el conjunt urbà, reforçant el seu caràcter i aportant noves qualitats urbanes. 

Plans i estudis previs per a nous teixits d’extensió o transformació urbana. Explorant la complexitat morfològica de les peces per reforçar la permeabilitat i el caràcter del lloc, la vinculació física i funcional amb els entorns sovint deslligats, la hibridació d’usos per a enriquir el conjunt urbà i esdevenir un espai de referència ciutadana.

Espai públic i paisatge

Per a aportar significat al lloc, intervenint amb dissenys sensibles i conceptes potents.

Intervenció en la pell urbana de contextos molt diversos (carrers, elements patrimonials, espais abandonats o perifèrics, urbanització de nous sectors…) on el subtil tractament de la seva materialitat aporta urbanitat i significat al lloc.