Model Parc territorial Serra de llevant de Granollers

FREELANCE

2020

Autor: Jordi Peralta

Seguiment: Montserrat Òdena i Mònica Oliveres (Ajuntament de Granollers)

Per a orientar les decisions planificadores sobre el llevant de Granollers, és imprescindible una mirada multiescalar. El repte consisteix en compaginar i reforçar la llegibilitat de la dorsal vallesana de la Serra Llevant amb l’ampliació de l’Hospital comarcal, la reordenació de dos sectors residencial i industrial, així com l’estructuració viària. El resultat és un dibuix sintètic alhora que ric i complex que argumenta i il·lustra el relat de l’Ajuntament en la interlocució present i futura amb els diferents agents el territori (privats, Salut, carreters, Urbanisme, etc.).