Estudi per al reforçament urbanístic de la Ròtula Martorell-Abrera

Àrea Metropolitana de Barcelona

2017

Redactors: Jordi Peralta i Anna Majoral

Estudiants: Marc Ruiz, Albert Rodríguez

Direcció: Josep Maria Carreras i Loles Herrero