Centralitat Quatre Camins

Area Metropolitana de Barcelona

2020

Redactors: Jordi Peralta

Estudiants: Marc Vizcarra i Sofia Vila
Seguiment: Josep Maria Carreras

En el marc del suport a la redacció del Pla Director Urbanístic, es realitzen diferents assajos sobre els àmbits de centritat. Quatre Camins te el potencial de desfer el nus segregat per esdevenir una nova cruïlla d’avingudes metropolitanes, potenciant el seu rol intermodal, intensificant l’activitat econòmica productiva i de serveis al seu voltant i renaturalitzant les vores de la riera de Cervelló. L’estació s’amplia i s’estira fins la carretera reial per potenciar l’intercanvi amb el futur tramvia i l’accés a la riera. La cruïlla es resol a dos nivells amb un giratori integrat i el reciclatge del viaducte existent de la BV2002 com a nou Jardins des plantes