Concurs Portes de Collserola – Proposta Camí de l’aigua a Ciutat Meridiana

FREELANCE

2012

Redactors: Jordi Peralta, Miguel Guerrero i altres especialistes

Direcció: Marc García-Duran

El recorregut de l’aigua, recuperat, revaloritzat que encadena tres àmbits geogràfics que es retroalimenten: un espai simbiòtic on el Parc de Collserola dialoga amb amb la gent en un espai de calma; un espai energètic amb esports i una gran placa fotovoltàica; un àmbit nutricional on la residència i els horts urbans s’entrelliguen a Vallbona.