Reordenació territorial del Pla Reixac a Montcada

Area Metropolitana de Barcelona

2019

Redactors: Jordi Peralta, Anna Majoral i Gavina Corbetta

Redactors Barcelona Regional: Ioanna Spanou, Marc Montlleó i Jordi Fuster

Estudiants: Anna Fabregat, Marc Vizcarra, Oriol Riera

Coordinació i Seguiment: Loles Herrero i Josep Maria Carrera

 

L’Ajuntament de Montcada i Reixac, te la ferma convicció de protegir la plana agrícola del Pla Reixac, desclassificant gran part dels sòls, així com l’ARE de Can Duran (ubicada al mig de l’àmbit). Barcelona Regional ha participat en tot el treball, aportant la seva visió experta des del punt de vista ambiental, de la mobilitat i del paisatge. L’AMB ha impulsat la proposta de reordenació de l’ARE, reubicant-la en les vores dels barris existents. Sobre sòls ja antropitzats, aquests nous teixits, podran dotar de major estructura, diàleg amb la plana agrícola i clarificar el límit entre ambdós ecosistemes.