Avance del Plan General de Ordenación de San Miguelito (Nicaragua)

FREELANCE

2015

Redactors: Isabel Tomé, Jordi Peralta i Joan Caba

Projecte solidari amb el suport de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Diputació de Barcelona

Proposta d’avanç de pla general necessari a partir del projecte xinès de nou canal de mercaderies Atlàntic-Pacífic. El treball va incloure un treball de camp, creació de cartografies cadastrals i propostes sistèmiques de racionalització i sostenibilitat territorial. El procés de treball va incorporar també la formació d’un nou tècnic urbanista per a fer el seguiment i control urbanístic del vast territori municipal. Finalment també va obrir un debat ciutadà sobre la redifinició del funcionament i del caràcter dels carrers del nucli principal (coneguts com andenes).