Estació Intersticial a El Prat – Projecte Final de Carrera

ESTUDIANT

2006

Autor: Jordi Peralta

Tribunal: Alfons Soldevila

Qualificació Excel·lent

Exposada i seleccionada dins dels projectes més interessants.