Estudi d’alternatives per a la implantació d’una passera sobre l’AP7 al Baricentro

Area Metropolitana de Barcelona

2012

Redactors: Jordi Peralta i Isabel Tomé

Estudiants: Judith Recio

Direcció: Josep Maria Carreras

L’estudi aposta per la definició de tres escenaris raonables que potencien alguns d’aquests aspectes integrats en l’anàlisi i estableixen un punt de partida racional pel desenvolupament del futur projecte urbanístic i constructiu.