MPGM Marina del Prat Vermell a Barcelona

Ajuntament de Barcelona

2005

Redactors: José Tajadura i Neus Aleu

Estudiants: Jordi Peralta i Mireia Secall

Coordinació: Isabel Meléndez