Marc d’Actuacions Paisatgístiques [MAP] a Santa Coloma de Gramenet

Area Metropolitana de Barcelona

2016

Redactors: Jordi Peralta, Eugènia Vidal i Anna Majoral

Estudiants: Marc Ruiz, Aina Alemany

Direcció: Josep Maria Carreras i Loles Herrero

L’establiment d’un nou marc teòric i metodològic per al desenovulpament d’actuacions de transformació i millora del paisatge urbà. Com a posada en pràctica, es realitza una prova pilot al carrer Montuirol amb la participació de tres escoles, una diagnosi paisatgística i un seguit de propostes d’intervenció sobre el paisatge.