Estudis previs Pla de Millora Urbana La Galeta 22@

Estudi Garcia-Duran Echeverría

Redactor: Jordi Peralta i Simone Branchini

Direcció: Marc García-Durán i José Luís Echeverría

Promotor: Metrovacesa

L’estudi té el propòsit d’anticipar dos escenaris alternatius en l’assignació d’usos a les parcel·les que resultin del projecte de reparcelamiento del PMU de l’illa formada pels carrers Sancho d’Àvila, Àlaba, Almogàvers i Pamplona, en espacial a les actuals previsions d’ubicació dels usos 7 @ i 22 @ HS. L’objectiu de l’estudi és identificar escenaris d’assignació d’usos alternatius al proposat pel PMU vigent.