Interncanviador Operaplein a Anvers (Bèlgica)

Estudi Manuel de Solà-Morales

2012

Redactors: Jorge Perea, Isabel Tomé, Guust Selhorst, Marta Masferrer, Jordi Peralta, Amado Martín

Direcció: Manuel de Solà-Morales

Transformació urbanística del centre urbà d’Amberes en l’entorn de l’Opera. El projecte proposa la organització decidida en superfície i subsòl de les infraestructures existents (viàries, metros i premetros), els nous espais públics i les noves edificacions. La proposta avarca la construcció d’un túnel (2+2) de bypass de la zona central vinculat a un gran parking subterrani, la remodelació de les estacions de metro y premetro de l’Opera d’Amberes i la urbanització dels espais públics de superfície.