Integració territorial i paisatgística del sector industrial S125 de Granollers

FREELANCE 

2020

Autor: Jordi Peralta

Coordinació: Montserrat Òdena i Mònica Oliveres (Ajuntament de Granollers)

Situat en la Serra de Ponent i amb una visibilitat delicada, la implantació d’un gran sector industrial implica un treball curós d’integració amb el territori. Posar en valor la xarxa de camins que connecta diferents municipis i espais lliures de gran valor. Treballar qualitativament els límits i la seva topografia, així com els carrers i zones verdes per treballar la seva naturalització, contextualització, ocultació, mimetització i singularització.