Nou front urbà al riu Congost a Granollers

FREELANCE 

2020

Autor: Jordi Peralta

Coordinació: Montserrat Òdena i Mònica Oliveres

Assaig propositiu del sector 128, situat en el front del riu Congost de Granollers en la seva cruïlla amb la carretera C251. Fruit de la seva posició «cantonada» del centre històric i la seva bona accessibilitat, cal encabir un aparcament en superfície important que es planteja integrat entre el parc fluvial i l’interior de les noves illes, en un sistema més equilibrat. La resolució de la cruïlla amb una rotonda esbelta permet generar una plaça urbana que doni significat i identitat al lloc.