Cosint barris a Sant Boi de Llobregat

Area Metropolitana de Barcelona

Estudi JPAM

Ajuntament de Sant Boi

2017

Equip redactor: Jorge Perea i Samuel Llovet (JPAM)

Coordinació i seguiment: Jordi Peralta (AMB) i Lorena Barriga (Ajuntament)

Direcció: Maria Salinas (Ajuntament)

Modificació de Pla General Metropolità (actualment en tràmit) impulsada a partir d’una proposta de model municipal realitzada per l’AMB (Analisa Giocoli) que es centra en l’estructuració dels barris de muntanya del municipi. Es tracta d’urbanitzacions de baixa densitat, desestructurades i amb algunes carències urbanístiques. La proposta treballa sobre la idea dels dits: eixos cívics que travessen aquests barris des de la plana (ciutat compacte i transport públic) fins l’espai forestal de Sant Ramon (amb molt ús social). Aquests eixos reforcen la barreja urbana i social amb la incorporació d’una sèrie de microcentralitas veïnals en les que es generen nous espais de qualitat arquitectònica d’alineació a vial i major intensitat edificada. Aquesta tipologia (diferent de l’aïllada amb jardí) permet el domini de la topografia per a generar places, terrasses i activitats en planta baixa. Són espais de confluència social entre la gent que en el seu lleure puja a la muntanya i els veïns dels barris de muntanya que podran gaudir d’aquests nous espais de trobada i de petit comerç de proximitat. Finalment, es clarifiquen alguns sistemes públics limítrofs per ampliar l’oferta de parcs de vora integrats paisatgísticament amb el sòl no urbanitzable, però amb un nivell d’equipament i serveis superiors.