Model Montcada: ciutat arxipèlag

Area Metropolitana de Barcelona

2013

Redactors: Jordi Peralta i Isabel Tomé

Estudiants: Helena Valls, Gavina Corbetta

Direcció: Josep Maria Carreras

La posició geogràfica estratègica del municipi de Montcada i Reixac està condicionada per l’acumulació, en molt poc espai, de diferents sistemes d’ordre territorial. Aquesta superposició genera un seguit de tensions, dificultant també la seva comprensió i tractament. El model proposat utilitza la naturalesa fragmentaria d’aquest sistema urbà, tot corregint-ne la seva morfologia. Una ciutat arxipèlag equilibrada i connectada que permetrà fer un salt qualitatiu molt important en la percepció global del municipi. Un model on tots els ciutadans podran gaudir dels avantatges de la ciutat compacta i d’una relació directa (<300m) amb la natura i el camp. Una nova estructura urbanística que relliga el municipi i en reforça la seva riquesa morfològica i la seva condició dinàmica i connectada, feta de tres components: membrana, collaret i centres.