Estudi per a la reordenació territorial de la carretera de la Roca

Area Metropolitana de Barcelona

2016

Redactors: Jordi Peralta i Isabel Tomé

Estudiants: Santi Pérez, Helena Valls, Gavina Corbetta

Direcció: Josep Maria Carreras