Estudi per a la transformació de la C31 nord (Badalona, Sant Adrià i Montgat)

Area Metropolitana de Barcelona

2016

Redactors: Jordi Peralta, Eugènia Vidal i Anna Majoral

Estudiants: Felipe Ibarz, Aina Alemany, Marc Ruiz, Albert Rodríguez

Direcció: Josep Maria Carreras i Loles Herrero

L’objectiu és transformar la C-31 per tal què funcioni com un sistema estructurant tant a nivell territorial com urbà, a partir de la definició d’un nou model urbanístic. Aquest plantejament assumeix i amplia el del Pla Territorial Metropolità de Barcelona i l’implícit en el propi encàrrec de l’Ajuntament de Badalona.

El model organitza, sobre un triangle conceptual, tres estratègies clau que han de permetre el reforçament de les tres escales i rols d’aquesta infraestructura amb el territori: la gran escala en la relació lineal (com a infraestructura de comunicació); l’escala municipal en la relació transversal (com a suport del sistema urbà) i l’escala local en la relació de contacte (com a espai públic). La combinació d’aquestes tres estratègies complementàries permetran assolir un conjunt cohesionat i equilibrat.

Per tal de construir, corregir, revisar i avançar en la definició del model, el treball ha elaborat una sèrie d’assajos propositius a una escala més detallada. El valor d’aquestes propostes és el de il·lustrar la varietat de solucions que es poden concatenar en un conjunt coherent i fragmentable alhora. Com a síntesi d’aquests assajos es defineix un catàleg d’actuacions que permet imaginar múltiples àmbits de projecte, diferents tipus d’instrument per dur-los a terme, així com una gradació de les implicacions temporals i econòmiques. Aquesta aproximació permet una resposta diferenciada segons les necessitats i oportunitats dels barris limítrofs a la via i aporta flexibilitat per desenvolupar el model atenent totes les escales.