B-30 metropolitana

Area Metropolitana de Barcelona

2018

Redactors: Jordi Peralta, Anna Majoral, Gavina Corbetta i Marcela Balliano

Estudiants: Ferran Montesinos, Marc Vizcarra, Albert Rodríguez
Direcció: Josep Maria Carreras

L’estudi parteix del repte de cercar elements de cohesió de l’estructura metropolitana per vincular el sistema Besòs amb el sistema Llobregat pel Vallès. Es proposa la transformació de la B-30 i els seus espais adjacents en un nou balcó metropolità: un espai de la mobilitat amb qualitat arquitectònica, amb un parc intersticial que integra els enllaços, noves vies i noves oportunitats. A partir d’aquest model, s’assajen múltiples intervencions d’escala i magnitud diferent.