Model Arpa El Papiol

Area Metropolitana de Barcelona

2018

Redactors: Jordi Peralta, Anna Majoral, Gavina Corbetta

Seguiment i coordinació: Loles Herrero i Josep Maria Carreras